Reference

Stabil SHZ, EPS, CO2, sprinkler Elektrická požární signalizace (EPS)
- Detekce skladovacích nádrží ropy Transpetrol a.s. - PS 1 Budkovce, PS 4 Šahy
- Duropack Turpak Obaly a. s., Martin
- SE a. s., Atomové elektrárny J. Bohunice - V1, V2
- SE a. s., Bratislava - Vyřazování JEZ a zacházení s RaO a vyhořeným palivem, o. z. J. Bohunice
- VÚJE a. s., Trnava
- Státní archiv Trnava
- Tiskárna Patria

Stabil SHZ, EPS, CO2, sprinkler Stabilní hasící zařízení (SHZ)
- SE a. s., Atomové elektrárny J. Bohunice - V1, V2
- SE a. s., Bratislava - Vyřazování JEZ a zacházení s RaO a vyhořeným palivem, o. z. J. Bohunice
- Křižovany - Slovenská elektrifikační přenosová soustava a. s.
- Amylum Boleraz a. s.
- Coobox Eastern - Nové mesto nad Váhom
- Drenčerové chladící zařízení na potrubním mostě technické vody – modernizace AE JE V-1
- Oddělení obj.strojovny od obj. 800 JE V-2 vodní clonou
- Doplnění, kontroly a revize SHZ na těžkou pěnu-HVB JE V-1
- Hašení transformátorù PSA Trnava – subdodávka pro Liv Elektra a.s. Bratislava
- Hašení transformátorù a výroby zelených anod Slovalco a.s. Žiar nad Hronom
- Vodní clony závod Johns Manville Slovakia, a.s
- Vodní clony pro společnosti Encinger Bratislava
- Vodní clony pro závod Neuman v Žarnovici
- Vodní clony pro závod Danfoss v Zlatých Moravciach
- Plynové SHZ – servrovna a turbína Amylum Boleráz Slovakia, a.s
- Plynové SHZ – olejové hospodářství TA 10,20 –Atomová elektrárna JE V-2
- Plynové SHZ – PSA Trnava – lakovna, serverovna
- Plynové SHZ – JE V-2 – sklad Ra odpadù
- Plynové SHZ – místnost el. ochrany transformátorù JAVYS a.s.
- Plynové SHZ – Bekaert Hlohovec
- Plynové SHZ – Sachs Levice
- Plynové SHZ - Coopbox Nové Mesto nad Váhom
- Sprinklerové SHZ: Goldbeck – automobilový park Lozorno, logistické centrum Senec, logistické centrum Gáò
- Sprinklerové SHZ: Duropack Turpak Obaly a.s. Martin
- Sprinklerové SHZ: stavba č.23 A63 sklad polypropylénu Slovnaft, a.s.
- Sprinklerové SHZ: obchodní centrum MAX Trnava – subdodávka pro Hornex a.s.
- Sprinklerové SHZ: Velkosklad potravin Lídl Nemšová – subdodávka Hydrotranzit a.s.
- Sprinklerové SHZ: Velkosklad potravin Lídl Prešov : subdodávka PSJ Holding Jihlava a.s.
- Sprinklerové SHZ: Europa Shopping centrum Banská Bystrica : subdodávka pro Hornex a.s.
- Sprinklerové SHZ: Dùm nábytku Galan Bratislava
- Sprinklerové SHZ: subdodávka pre TYCO/Total Walter/ - MAX Poprad, Swedvood Trnava, centrála Dell Bratislava

Stabil SHZ, EPS, CO2, sprinkler Detekce plynù
- Duslo Ša¾a
- Coobox Eastern - Nové mesto nad Váhom

Stabil SHZ, EPS, CO2, sprinkler Dokumentace požární ochrany
- SE a. s., Atomové elektrárny J. Bohunice - V1, V2
- SE a. s., Bratislava - Vyřazování JEZ a zacházení s RaO a vyhořným palivem, o. z. J. Bohunice
- ŽOS Trnava a. s.
- Skloplast a. s., Trnava
- Obchodně-zábavné centrum MAX Trnava
- Levitex Levice
- Okresní úrad Trnava

Stabil SHZ, EPS, CO2, sprinkler Zařízení pro odvod kouře a tepla
- SE a. s., Atomová elektrárna J. Bohunice - V1
- SE a. s., Elektrárna Nováky
- SE a. s., Elektrárna Vojany EVO I, EVO II


Stabil SHZ, EPS, CO2, sprinkler