Produkty

Stabilní hasící zařízení
     Vodní
 • Sprinklerové hasící zařízení
     Plynové
 • CO2 systém
 • Vážicí a monitorovací systém
 • Aktivační ventily
 • Automatické tlakové tlumiče
Detekce plynů
 • PointWatch - PIR9400
 • Vyhodnocovací jednotkali>
 • Vysílač detekce plynů - 505
Požární signalizace
 • Esser
 • Multisenzorová technika
 • Infračervený detektor plamene
 • Frekvenční detektor plamene
 • TEDIS
 • Cerberus
Pasivní ochrana
 • Protipožární nástřiky
 • Protipožární bandáže kabelů
 • Protipožární obklady
 • Protipožární utěsnění
Odvětrání
 • Systémy GEZE
Projektová dokumentace
 • Projekty a požární dokumentace

Stabil SHZ, EPS, CO2, sprinkler